prof. dr hab inż. Adam Kupczyk

Dyscypliny KBN: rolnictwo
Specjalności: inżynieria rolnicza, organizacja i zarządzanie,
Stopień naukowy: prof. dr hab.

Zainteresowania naukowe:
mechanizacja produkcji zwierzecej, dój krów, robotyzacja doju, dojarka cybernetyczna, odnawialne źrodła energii, biopaliwa tranportowe, zarządzanie strategiczne

Stanowisko i miejsce pracy
prof. nadzw., Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |